Ga naar hoofdinhoud

‘Nieuwe faillissementswet komt net op tijd’

De Eerste Kamer heeft dinsdag de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) aangenomen. Daarmee is een proces van acht jaar afgerond. De nieuwe wet moet helpen voorkomen dat bedrijven onnodig failliet gaan. Kredietverzekeraar Coface verwacht dit en volgend jaar 30 procent meer faillissementen dan in 2019. 

Dwarsliggende crediteuren

De WHOA is bedoeld voor ondernemingen die op zichzelf rendabel zijn, maar door een te zware schuldenlast of te hoge structurele kosten een sanering van schulden en verplichtingen nodig hebben. Daarmee kunnen zij voorkomen dat zij in surseance van betaling of faillissement komen. Ook kunnen bedrijven dwarsliggende schuldeisers indien nodig tot meedoen dwingen. De wet maakt het namelijk mogelijk dat de rechtbank een akkoord over het herstructureren en saneren van schulden goedkeurt. Alle schuldeisers en aandeelhouders zijn dan gebonden aan de inhoud van het akkoord, ook degenen die tegen hebben gestemd. Vorderingen en andere rechten van werknemers op grond van arbeidsovereenkomst blijven van rechtswege buiten het akkoord. Daarmee krijgt Nederland een wettelijke regeling voor een dwangakkoord buiten faillissement.

Breed draagvlak

Ondanks de coronacrisis is het aantal faillissementen op het laagste niveau in 21 jaar. Deskundigen verwachten echter een faillissementsgolf als de noodsteun op termijn wordt afgebouwd of helemaal stopt. Ruim achtduizend Nederlandse bedrijven zullen de coronacrisis niet overleven, stelt kredietverzekeraar Coface. Het aantal faillissementen zal dit en komend jaar 30% hoger liggen dan in 2019, per jaar zullen ongeveer 4250 bedrijven bankroet gaan. De Whoa komt met het oog op de coronacrisis daarom als geroepen, zegt herstructureringsspecialist Koos Beke van PwC in het Financieele Dagblad.  Uit een enquête onder tachtig herstructureringsprofessionals van PwC blijkt dat 95% de nieuwe wet nodig vindt en 87% verwacht dat herstructureringen in de toekomst beter zullen lopen. De Whoa helpt ook indirect bij het behouden van waarde, doordat partijen een stok achter de deur hebben om een herstructurering af te dwingen.

Doorverkoop

Het belangrijkste vraagteken heeft te maken met de waardering van een bedrijf en de positie van crediteuren. In Verenigde Staten, waar men soortgelijke wetgeving kent, is dat echter meestal geen probleem. PwC verwacht dat de Whoa de doorverkoop van leningen zal aanjagen. Met de nieuwe wet kunnen beleggers beter inschatten wat vorderingen waard zijn, en dat bevordert de handel. Dit zal vooral voor schulden van grote bedrijven gelden, en niet zozeer voor het mkb.

Bron: Accountancy Vanmorgen

Back To Top