Ga naar hoofdinhoud

Nieuw box 3-stelsel lastig uitvoerbaar voor Belastingdienst en burger

Hervorming van de vermogensrendementsheffing is nog ingewikkelder dan gedacht en daardoor maar moeilijk uitvoerbaar. Dat komt naar voren uit een nieuwe Kamerbrief van demissionair staatssecretaris Marnix van Rij.

De Belastingdienst moet voor de uitvoering honderden extra mensen aannemen, schrijft Van Rij. Het nieuwe voorstel legt bovendien een dusdanig groot beslag op de systemen dat het in het geplande invoeringsjaar 2027 niet volledig geïmplementeerd kan worden.

Gevolgen voor burgers

De grootste verandering die plaatsvindt in het nieuwe stelsel is dat er veel meer gegevens nodig zijn om het box 3-inkomen te bepalen, schrijft de staatssecretaris. “Uit de analyse blijkt dat het nieuwe stelsel naar verwachting (te) complex is voor belastingplichtigen (ca 1,6 mln) die bezittingen hebben waarvan geen gegevens vooraf ingevuld kunnen worden door de Belastingdienst. Het wordt de verantwoordelijkheid van de burger om van deze gegevens een juiste en volledige administratie bij te houden voor het invullen van de aangifte en eventuele controle. Naar verwachting zullen deze burgers daarom een groter beroep doen op de dienstverlening van de Belastingdienst, en/of een (fiscaal) dienstverlener inschakelen. Een intensief communicatietraject zal cruciaal zijn om de belastingplichtige te helpen bij het doen van de aangifte. Door de toegenomen complexiteit en beroep op het doenvermogen van de belastingplichtige blijft het risico dat belastingplichtigen niet tijdig, juist of volledig hun aangifte kunnen doen.”

Kerstarrest

De oude box 3-heffing volgens een vast, fictief rendement was onrechtmatig, oordeelde de Hoge Raad in een uitspraak die bekend is geworden als het kerstarrest. Daarom is nu een overbruggingswet opgetuigd. Vanaf 2027 moet belasting worden betaald over het daadwerkelijke inkomen dat mensen uit hun vermogen halen. Hoewel een officieel besluit aan de Kamer of een nieuw kabinet zal zijn, heeft demissionair staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit) het voorstel wel al voorbereid en in consultatie gebracht. Ook laat hij al een uitvoeringstoets doen.

Kamerbrief Toekomstig stelsel box 3 en voorbereidingen arrest Hoge Raad

Bron: Accountancy Vanmorgen

Back To Top