Ga naar hoofdinhoud

Modernisering verlof en arbeidstijden.

Met het doel dat werknemers (mantel)zorg en werk beter en gemakkelijker moeten kunnen combineren heeft het kabinet de Wet Arbeid en Zorg aangepast.

De navolgende wijzigingen zijn aangenomen en per 1 januari 2015 definitief ingegaan:

Ouderschapsverlof: naast twee dagen (betaald) kraamverlof heeft de partner van de moeder eveneens recht op 3 dagen (onbetaald) ouderschapsverlof bij de geboorte van het kind.

Zwangerschapsverlof: Bij het overlijden van de moeder tijdens de bevalling van het kind, kan de partner het bevallingsverlof (tot 10 weken) overnemen. Dit geldt ook als de overleden moeder zelfstandige was.

Adoptie en pleegzorgverlof: De periode waarin dit verlof (4 weken) opgenomen mag worden, is uitgebreid van 18 weken naar 26 weken waarbij de adoptie- en pleegouders dit verlof nu ook verspreid mogen opnemen.

Wet aanpassing arbeidsduur: Werknemer mag jaarlijks het verzoek doen voor een aanpassing arbeidsduur. De aanpassing mag ook een tijdelijk karakter hebben. De werknemer mag dit verzoek doen vanaf het moment van indiensttreding.

Per 1 juli 2015 worden de navolgende zaken toegevoegd.

Kort- en langdurend zorgverlof kan voor iedereen waarmee een werknemer een sociale relatie en die mensen die van de hulp van de werknemer afhankelijk zijn opgenomen worden en is niet meer alleen van toepassing op een direct familielid, kind of partner. Tevens is in het langdurend verlof het “levensbedreigend” vervangen voor de “noodzakelijke zorg”.

Naast bovenstaande wijzigingen ligt er nog een wetsvoorstel omtrent het uitbreiden van het zwangerschapsverlof met vier weken als er sprake is van meerlingen. In de richtlijnen van bedrijfsartsen is dit reeds opgenomen en wordt dit op advies van de bedrijfsarts door het UWV gehonoreerd. Wanneer het voorstel definitief wordt opgenomen is nog niet bekend.

Meer omtrent de regelgeving en voorwaarden voor de diverse verlofsoorten, is te vinden op www.rijksoverheid.nl

Back To Top