Ga naar hoofdinhoud

Middelingsregeling IB verdwijnt

De nieuwe regering gaat de middelingsregeling voor de inkomstenbelasting per 2023 afschaffen: dat gaat de schatkist jaarlijks € 178 miljoen opleveren.

In de budgettaire doorrekening van de plannen van de nieuwe regering wordt voor 2023 rekening gehouden met een besparing van € 60 miljoen en voor het jaar erna € 119 miljoen. Daarna komt de besparing structureel op € 178 miljoen uit. Volgens het FD is de financiële wereld verrast. De middelingsregeling is een mogelijkheid om belasting te spreiden over meerdere jaren, wat gunstig is als de inkomsten in een jaar sterk stijgen, of juist sterk afnemen. Oskar Barendse van Knab snapt het niet: ‘Als je aan de andere kant de belasting verlaagt, snap ik er nog iets van dat je de middelingsregeling afschaft. Maar dit is geld wat mensen eigenlijk gewoon terug moeten krijgen.’

Beperkt gebruik

Drie jaar terug bleek bij een evaluatie dat de regeling jaarlijks door circa 50.000 belastingplichtigen wordt gebruikt. De meeste van hen krijgen minder dan € 1.000 terug. Vanwege het beperkte gebruik (slechts 15% van de mensen die er baat bij zouden hebben) overwoog het kabinet toen al afschaffing van de middelingsregeling. Ook al zit het beperkte gebruik hem met name in de onbekendheid van de regeling.

BRON: Accountancy van Morgen.

Back To Top