Ga naar hoofdinhoud

Maatregelenpakket om gevolgen stijgende energieprijzen en aanhoudende inflatie te verzachten

Het kabinet neemt aanvullende maatregelen om mensen met lage en middeninkomens tegemoet te komen voor de stijgende energieprijzen en de aanhoudende inflatie. De btw op energie wordt verlaagd van 21% naar 9% en de accijns op benzine en diesel gaat met 21% omlaag. Ook wordt de eenmalige energietoeslag door het kabinet verhoogd naar 800 euro voor mensen met een inkomen rond bijstandsniveau. Tot slot haalt het kabinet 150 miljoen euro die bestemd was voor 2026 naar voren om huishoudens met een laag inkomen te helpen bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Dit schrijven de ministers Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), Kaag (Financiën), Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen), Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat), Jetten (Klimaat en Energie) en staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingen) in een brief aan de Tweede Kamer.

De koopkracht van Nederlanders staat al langer onder druk door de stijgende energieprijzen en aanhoudende inflatie. Met name door de hogere energieprijzen kan de inflatie dit jaar flink oplopen tot 5,2%. De koopkracht daalt naar verwachting gemiddeld met 2,7%. De verschrikkelijke oorlog in Oekraïne komt daar nu bovenop. Miljoenen mensen moeten huis en haard verlaten op zoek naar een veilig onderkomen. Deze situatie heeft ook op economisch vlak gevolgen. Hoewel veel nog onzeker is, is het duidelijk dat Nederlandse huishoudens achteruit gaan in hun besteedbaar inkomen. Het CPB constateert dat met name mensen met lage inkomens risico lopen door de stijgende prijzen. Daarom voelt het kabinet de noodzaak om nog dit jaar aanvullende maatregelen te nemen.

Verhoging eenmalige energietoeslag lage inkomens

Eind 2021 maakte het vorige kabinet bekend 3,2 miljard euro te steken in een verlaging van de energiebelasting. Ook werd een eenmalige energietoeslag van ongeveer 200 euro per huishouden aangekondigd om de gevolgen voor mensen met een inkomen rond bijstandsniveau te verzachten. Dat geldt ook voor ouderen met lage inkomens. Deze eenmalige regeling wordt nu verhoogd naar 800 euro per huishouden. Het kabinet en gemeenten streven ernaar om de toeslag zo spoedig mogelijk aan huishoudens uit te keren.

Verlaging btw op energie en accijns op benzine en diesel

Het kabinet wil de btw op energie (aardgas, elektriciteit en stadsverwarming) vanaf 1 juli dit jaar voor een halfjaar verlagen van 21% naar 9%. Door deze maatregel daalt de energierekening (voor een huishouden met een gemiddeld verbruik) in dit half jaar met ongeveer 140 euro. Daarnaast stelt het kabinet voor om ook de accijns op benzine en diesel per 1 april 2022 tot het einde van het jaar te verlagen met 21%. Dat betekent voor benzine een verlaging van 17,3 cent per liter en voor diesel 11,1 cent per liter.

Meer geld voor energiebesparende maatregelen huishoudens

Het vorige kabinet besloot eind vorig jaar om 150 miljoen euro vrij te maken om huishoudens te helpen bij het verduurzamen van hun woning. Daar komt nu 150 miljoen euro bovenop om extra energiebesparende maatregelen te nemen. Ook wordt er budget vrijgemaakt voor een ondersteunende campagne om mensen meer bewust te maken van de mogelijkheden voor energiebesparende maatregelen.

Kamerbrief aanvullende koopkrachtmaatregelen 2022

 

Bron: Accountancy van Morgen.

Back To Top