Ga naar hoofdinhoud

Te laat betaald? Niet standaard een boete.

Als u te laat uw belasting betaalt, kunt u geconfronteerd worden met een verzuimboete. De Belastingdienst legt dergelijke boetes regelmatig op. Uit een recente rechtszaak is echter op te maken dat dit niet zomaar is toegestaan.
Wat speelde er?

Voorlopige aanslag. In een zaak voor het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 01.05.2017 (GHSHE:2017:703) , gaat het om een BV die een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting heeft ontvangen van € 68.099,-. Deze kan ineens of in vijf  termijnen worden betaald.

Betalingsachterstand. Omdat de BV niet ineens betaalt, gaat de Belastingdienst ervan uit dat er is gekozen voor een betaling in termijnen. Tegen het einde van het jaar blijkt er echter een aanzienlijke betalingsachterstand te zijn ontstaan. Er staat nog een bedrag van bijna € 55.000,- open.

Verzuimboete aanslagbelasting. In verband met dit betalingsverzuim legt de Belastingdienst een verzuimboete op. Deze bedraagt maar liefst € 2.723,- (5% van het openstaande bedrag).

Onterecht? De BV is het hiermee niet eens. Deze heeft de voorlopige aanslag uiteindelijk met een tweede verzoek laten aanpassen naar nul en vindt het dan ook onterecht dat hiervoor alsnog een verzuimboete betaald moet worden.

Wat zegt de rechter?

Alleen notoire wanbetalers. De ter discussie staande verzuimboete vloeit voort uit de Invorderingswet 1990. Ten tijde van de aanpassing van dit wetsartikel is in het parlement besproken dat deze verzuimboete alleen bedoeld is voor belastingplichtigen die stelselmatig niet of niet geheel hun belasting die wordt geheven bij aanslag, betalen. De verzuimboete mag niet standaard worden opgelegd. Het moet gaan om notoire wanbetalers. Deze BV is echter geen notoire wanbetaler.

Nieuw beleid. Tijdens de rechtszaak komt er een intern memo van de Belastingdienst naar boven waaruit blijkt dat het beleid hieromtrent is aangepast. Omdat bleek dat als men deze verzuimboete alleen zou opleggen aan stelselmatige wanbetalers er te weinig boetes kunnen worden opgelegd, is er besloten deze ‘breder in te zetten’. Met andere woorden: de Belastingdienst wil de verzuimboete dus wel standaard opleggen.

Boete geschrapt. Een kwalijke zaak natuurlijk omdat dit rechtstreeks ingaat tegen de bedoeling van de wetgever. De Belastingdienst is om budgettaire redenen zijn boekje te buiten gegaan. De rechter is daarmee dan ook snel klaar. De verzuimboete mag op grond van de wetsgeschiedenis alleen worden opgelegd aan notoire wanbetalers. Nu de Belastingdienst niet heeft aangetoond dat de BV als dusdanig is aan te merken, wordt de boete vernietigd.

Bezwaar aantekenen?

Aanslagbelasting. Ga na of u in het verleden ook geconfronteerd bent met een dergelijke verzuimboete. Als u niet als notoire wanbetaler te boek staat en de bezwaartermijn tegen deze boete nog niet is verlopen, dan biedt deze uitspraak mogelijkheden. Wij adviseren u dan bezwaar te maken tegen de verzuimboete. Het is dan aan de Belastingdienst om aan te tonen dat u stelselmatig niet of niet geheel uw aanslagbelastingen (zoals vennootschaps- en inkomstenbelasting) betaalt. Slaagt de Belastingdienst hier niet in, dan heeft u een goede kans dat de verzuimboete alsnog komt te vervallen.

Als u in het recente verleden geconfronteerd bent met een verzuimboete voor een betalingsverzuim bij een aanslagbelasting, dan kunt u deze wellicht op basis van deze uitspraak succesvol aanvechten. De Belastingdienst zal moeten aantonen dat u een notoire wanbetaler bent om de boete te kunnen rechtvaardigen.
Bron: Indicator.nl
Back To Top