Ga naar hoofdinhoud

Kamerdebat over extra belasting voor extreem rijken

De Tweede Kamer ging donderdagavond in debat met ministers Van Weyenberg en staatssecretaris Van Rij van Financiën over de mogelijkheid om extreem rijken extra te belasten.

Uit het jaarlijkse rapport van Oxfam Novib over ongelijkheid blijkt dat het gezamenlijke vermogen van miljardairs wereldwijd met 34% is gestegen, terwijl de gemiddelde belastingdruk voor Nederlanders hoger ligt dan die voor de rijkste 1%.

SP’er Dijk opperde drie voorstellen, waaronder een wereldwijde minimumbelasting op vermogens, een Europese exitbelasting om belastingontwijking tegen te gaan, en een nationale belasting van 1% op vermogens boven 1 miljoen euro, ook bekend als de miljonairsbelasting. Hij krijgt steun van Maatoug (GroenLinks-PvdA), maar VVD’er Van Eijk benadrukte dat niet alle vermogenden extreem rijk zijn en dat een eerlijk belastingstelsel van belang is. PVV’er Vlottes wees op de onrechtvaardigheid van het feit dat mensen met een laag of middeninkomen relatief meer belasting betalen dan de rijksten.

Staatssecretaris Van Rij wees er op dat het kabinet heeft gekozen voor het belasten van daadwerkelijk rendement op vermogen, in plaats van een vermogensbelasting. Van Weyenberg voerde aan dat het zittende kabinet extra miljarden aan belastingen op vermogen en winst heeft binnengehaald.

Brede steun voor internationale maatregelen

Er is in de Kamer brede steun voor internationale maatregelen tegen belastingontwijking, zoals een wereldwijde minimumbelasting en een exitbelasting. Zo’n exitbelasting zou wat NCS’er Idsinga betreft het beste wereldwijd moeten worden ingevoerd, maar ook op Europees of nationaal niveau zouden daarover afspraken gemaakt kunnen worden. Het kabinet benadrukt dat er al veel gedaan is op dit gebied, maar dat verdere internationale afspraken over het belasten van de allerrijksten nog een lange weg te gaan hebben.

De Kamer zal op 9 april stemmen over de tijdens het debat ingediende moties.

Bron: Accountancy Vanmorgen

Back To Top