Ga naar hoofdinhoud

In eerste helft 2015 bijna 50 miljoen euro via crowdfunding opgehaald

In de eerste helft van 2015 werd in Nederland 49 miljoen euro via crowdfunding opgehaald. Dat is een ruime verdubbeling ten opzichte van de eerste helft van 2014, toen het om 23 miljoen euro ging. In totaal werden afgelopen halfjaar meer dan 1500 projecten en ondernemingen succesvol gefinancierd. Dat blijkt uit onderzoek van crowdfunding adviesbureau Douw&Koren.

‘Crowdfunding blijft groeien door bijdragen van een steeds groter wordende groep van inmiddels tienduizenden mensen die direct doneren aan en investeren in projecten en onderneming die hen aanspreken’, aldus Simon Douw van Douw&Koren. Sinds de opkomst van crowdfunding in Nederland enkele jaren terug is meer dan 150 miljoen euro middels crowdfunding opgehaald. ‘Crowdfunding is de grootste vorm van alternatieve financiering, voor zowel creatieve en maatschappelijke projecten als ondernemingen’, aldus Gijsbert Koren van Douw&Koren.

Bijna 50 miljoen in de eerste helft van 2015

Ondernemingen haalden in de eerste helft van 2015 maar liefst 41,8 miljoen euro op via crowdfunding, met als gemiddeld succesvol opgehaald bedrag 89.000 euro. Voor creatieve projecten, zoals films, muziek en theater, bedraagt het totaal opgehaalde bedrag 4,2 miljoen euro en het gemiddelde bedrag per project was 9.700 euro. Voor maatschappelijke projecten, zoals een speeltuin of schoolproject, is het totaal opgehaalde bedrag 3 miljoen euro en het gemiddelde bedrag per project 4.700 euro.

Banken laten kansen liggen

‘Wat betreft bedrijfsfinanciering zien we dat crowdfunding complementair kan zijn aan andere vormen van financiering. Er ligt een kans voor ondernemingen om meer gebruik te maken van stapelfinanciering, waarbij een deel van de financieringsvraag met crowdfunding wordt ingevuld en een deel uit andere bronnen, zoals bankfinanciering. Hierdoor kunnen meer ondernemers in hun financieringsvraag voorzien, want vaak kan één financieringsvorm niet de gehele financieringsvraag dekken’, aldus Simon Douw. ‘De eerste voorbeelden van geslaagde combinatiefinancieringen door zowel de bank als crowdfunding, hebben plaatsgevonden, maar nog niet op grote schaal. Banken zouden dergelijke stapelfinanciering meer kunnen aanjagen om hun zakelijke klanten beter te bedienen. Daar laten banken nu nog kansen liggen.’

Maatschappelijke en culturele organisaties: het kaf van het koren

‘Het aantal gevestigde maatschappelijke en culturele organisaties dat gebruik maakt van crowdfunding, zoals musea en goede doelen, is het afgelopen half jaar niet echt toegenomen. Dat is opmerkelijk, omdat de behoefte aan alternatieve financiering ook bij deze organisaties alleen maar toeneemt’, aldus Gijsbert Koren. ‘Maatschappelijke en culturele organisaties die wel gebruik maken van crowdfunding, doen dat om structureel de interactie met hun achterban te vergroten en om nieuwe doelgroepen te bereiken en daarmee hun draagvlak in de samenleving te versterken. Crowdfunding scheidt het kaf van het koren: welke organisaties zijn in tijden van afnemende giften en subsidies in staat om zich echt met hun supporters te verbinden?’

Bron: AccountantWeek

Back To Top