Ga naar hoofdinhoud

Geen verhoging belastingrente per 1 maart

De aangekondigde verhoging van de belastingrente in de vennootschapsbelasting (VPB) en de bronbelasting naar 10,5 procent wordt uitgesteld. Het percentage blijft voorlopig 8%. Wie nog geld tegoed heeft van de fiscus, krijgt wel 10,5 procent rente. 

Als een onderneming te laat is met het voldoen van de belasting, of te weinig betaalt, moet de Belastingdienst langer op zijn geld wachten. De belastingrente is in feite een vergoeding voor die wachttijd. Het percentage belastingrente voor de vennootschapsbelasting en de bronbelasting wordt vastgesteld op basis van de basisfinancieringsrente van de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB heeft recent een rentepercentage van 2,5% aangekondigd, wat betekent dat de te betalen belastingrente per 1 maart verhoogd wordt naar 10,5%. Het kabinet vindt deze verhoging op dit moment niet wenselijk.

Voor ondernemingen die belastingrente moeten betalen blijft het percentage voor belastingrente voorlopig 8%, in elk geval zo tot het kabinet de voorjaarsbesluitvorming heeft afgerond en de Voorjaarsnota is gepubliceerd. Dit gebeurt in april. Er loopt momenteel ook een onderzoek naar de systematiek van de belastingrente in het algemeen.

Geld terug

Voor belastingplichtigen die belastingrente tegoed hebben van de fiscus is er positief nieuws: voor hen gaat de belastingrente tijdelijk wél omhoog naar 10,5%. Zij hebben recht op dit percentage voor de periode tot aan het moment dat het genoemde beleidsbesluit in werking is getreden. Vanaf dat moment is ook voor de vergoeding van belastingrente het percentage 8%.

Bron: Accountants Vanmorgen 27-2-2023

Back To Top