Ga naar hoofdinhoud

Fiducia Accountancy B.V. ontvangt bronzen predicaat SBR Banken

predicaat SBR

Afgelopen vrijdag 4 november heeft Fiducia Accountancy B.V. het bronzen predicaat uitgereikt gekregen tijdens de vijfde editie van de Integrale Ketentest voor SBR Banken. Namens Fiducia Accountancy B.V. was onze medewerkster Christa Bramer aanwezig. Zij is ook degene die de afgelopen twee maanden veel tijd en moeite heeft gestoken in het inrichten van onze werkprocessen en systemen en het aanleveren van meerdere testen in de SBR banken omgeving.

Wat houdt dit nu eigenlijk voor u als cliënt in?

SBR staat voor Standard Business Reporting, een uniforme set van datavelden bedoeld om de uitwisseling van gegevens tussen bedrijven en uitvragers (bv. de belastingdienst, de Kamer van Koophandel en ook de banken) te standaardiseren en te vergemakkelijken. Met gebruik van SBR kunnen wij als accountant de jaarrekening van u als cliënt via software aanleveren aan de banken. Hierdoor is het niet meer nodig om papieren of PDF jaarrekeningen naar de bank te sturen. Bovendien hebben al twee van de drie grote banken aangegeven vanaf 2017 kosten in rekening te gaan brengen voor het handmatig overnemen van gegevens uit papieren of PDF jaarrekeningen in hun systemen (250 euro per jaarrekening). Deze kosten worden straks voorkomen door het via SBR aanleveren van jaarrekeningen.

SBR Banken reikt predicaten uit aan intermediairs en softwareleveranciers die hebben aangetoond een aantal kredietrapportages van voldoende kwaliteit – zowel in technisch als inhoudelijk opzicht – via SBR te hebben aangeleverd bij ABN AMRO, ING en Rabobank. De integrale ketentest werd door het Financiële Rapportages Coöperatief (FRC) georganiseerd voor intermediairs en softwareleveranciers om proactief ervaring op te doen met SBR Banken. Met SBR als norm voor banken per 1 Januari 2017, is het belangrijk om alles goed te hebben opgetuigd. Gedurende de testfase hebben intermediairs, softwareleveranciers en het FRC de kans gehad om de punten daarvoor op de i te zetten. Deze succesvol afgeronde ketentest betekent dat berichten op de juiste wijze zijn opgemaakt, technisch kunnen worden aangeleverd en bruikbaar zijn voor kredietprocessen binnen de banken. Dit garandeert dat intermediairs de klanten van de banken kunnen blijven ondersteunen na 1 januari 2017.

Wij zijn er trots op dat wij tot één van de vijftig kantoren in Nederland behoren die dit predicaat hebben ontvangen. Hiermee lopen wij als klein kantoor mede voorop in de technologische ontwikkeling van het geautomatiseerd aanleveren van gegevens bij de belangrijkste uitvragers van die gegevens. Wij feliciteren Christa Bramer met het behaalde resultaat namens ons kantoor!

Back To Top