Ga naar hoofdinhoud

Experts: belastingschulden steeds zorgelijker, nieuwe rol Belastingdienst

De fiscale schuldpositie van bedrijven is de afgelopen periode fors opgelopen. Daardoor is een belangrijke nieuwe rol ontstaan voor de Belastingdienst als nieuwe financier. Als de Belastingdienst deze rol niet goed kan invullen, zullen veel steunmaatregelen weggegooid geld blijken en gaan veel ondernemingen alsnog onnodig failliet. Dat komt naar voren in de tweede Bijzonder Beheer Barometer, een initiatief van PwC en de Universiteit Leiden. Daarbij zijn 122 bijzonder beheer bankiers, insolventieadvocaten, herstructureringsadviseurs en investeerders gevraagd om de staat van de economie in Nederland in beeld te brengen.

Verwachte piek in derde kwartaal 2021

De diverse steunmaatregelen hebben er het afgelopen kwartaal voor gezorgd dat er geen hogere instroom was bij de bijzonder beheerafdelingen van banken. Volgens de experts is zowel het uitblijven van de verwachte instroom als het aantal faillissementen slechts uitstel en zeker geen afstel. Het niet kunnen terugbetalen van al uitgestelde belasting zal in het aankomende kwartaal de belangrijkste reden zijn voor instroom bij bijzonder beheer, is de verwachting. Vooral bij bedrijven uit de horeca, de groot- en detailhandel en de cultuur- en recreatiesector. De piek in de instroom bij bijzonder beheer wordt verwacht in het derde kwartaal van 2021.

Belastingdienst als onverwachte huisbankier

Veel ondernemingen maken gebruik van het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis. Hierdoor is de fiscale schuldpositie van bedrijven de afgelopen periode fors opgelopen. De experts zien het niet kunnen terugbetalen van deze schulden, volgens de generieke terugbetalingsregeling, als de belangrijkste reden voor instroom bij bijzonder beheer. Nu de Belastingdienst een belangrijke financier is geworden voor veel ondernemingen zal ook de fiscus in toenemende mate gevraagd worden bij te dragen in de oplossing. Het demissionair kabinet zal moeten nadenken over een wettelijk kader en criteria, rekening houdend met een bedrijfseconomisch en maatschappelijk toetsingskader, transparantie in de besluitvorming en beroepsmogelijkheden. Een algemene leidraad en criteria kunnen in de meeste gevallen soelaas bieden, maar in veel gevallen zal ook maatwerk nodig zijn. ‘Als de Belastingdienst deze belangrijke nieuwe rol niet goed kan invullen, zullen veel van de steunmaatregelen weggegooid geld blijken en gaan veel ondernemingen alsnog onnodig failliet. Een belangrijke randvoorwaarde voor de Belastingdienst is dat het demissionair kabinet op korte termijn een wettelijk kader en criteria ontwikkelt’, stelt Edwin van Wijngaarden, partner en herstructureringsexpert bij PwC.

Faillissementsgolf niet van de baan

De kans dat ondernemingen weer succesvol uit bijzonder beheer komen is afgenomen volgens 41 procent van de experts. De experts verwachten ook nog steeds een toename van het aantal faillissementen, met een piek in het laatste kwartaal van 2021. Om het aantal faillissementen te beperken pleiten de ondervraagde experts voor het verlengen van de belastinguitstel- en terugbetalingsregeling en meer maatwerkoplossingen per sector.

Bijzonder Beheer Barometer (pdf)

Bron: Accountancy van Morgen.

Back To Top