Ga naar hoofdinhoud

Einde 6% btw voor onderhoudswerk aan woningen

Zoals verwacht, is nu in het Staatsblad gepubliceerd dat het 6% btw-tarief vanaf 1 juli 2015 niet meer mag worden toegepast bij onderhoudswerk aan bestaande woningen. De hoogste tijd om goede afspraken met de aannemer te maken!

Vóór 1 juli 2015. Het was al aangekondigd: het 6% btw-tarief mag na 30 juni 2015 niet meer toegepast worden voor renovatie en herstel van woningen. Vanaf 1 juli 2015 moet ‘gewoon’ 21% btw in rekening worden gebracht.

Tot en met 30 juni 2015 geldt het lagere 6%-tarief voor:

‘renovatie en herstel van woningen na meer dan twee jaar na het tijdstip van eerste ingebruikneming van die woningen, met uitzondering van materialen die een deel vertegenwoordigen van de waarde van deze diensten.‘

Het lagere tarief geldt dus voor de in rekening gebrachte arbeidskosten, niet voor gebruikte materialen.

Als het werk gereed is. Het tijdstip waarop het werk is afgerond, is beslissend voor het btw-tarief. Om het lagere tarief te mogen toepassen moet de aannemer, het klussenbedrijf ,de hovenier, etc. dus op 30 juni 2015 klaar zijn. Het werk moet zijn opgeleverd.

Stel, iemand laat een badkamer renoveren. De aannemer heeft een tegelzetter ingeschakeld die zijn werk heeft afgerond op 12 juni 2015. De aannemer levert het werk op op 15 juli 2015. Voor de btw is de laatste datum beslissend. Er moet 21% btw berekend worden, ook over de arbeidskosten van de tegelzetter!

Hoe was te voorkomen geweest dat het werk van de tegelzetter tegen 21% btw wordt belast?

  • door rechtstreeks met de tegelzetter afspraken te maken en niet via de aannemer. Dan is er sprake van afzonderlijk werk dat door de tegelzetter vóór 1 juli 2015 wordt afgerond; of
  • door met de aannemer zodanige afspraken te maken dat het totale werk gereed was vóór 1 juli 2015; of
  • een grotere klus in delen te splitsen en afzonderlijke overeenkomsten op te maken, zodat een gedeelte toch nog vóór 1 juli 2015 gereed kan zijn.

Wilt u nog gebruik maken van het lagere btw-tarief, dan is het dus zaak om niet langer te wachten en nú afspraken te maken. Te verwachten valt immers dat in juni 2015 menig aannemer het erg druk zal hebben met particulieren die allemaal willen dat het werk aan hun woning wordt afgerond.

Schilder en stucadoor. Voor het schilderen, stucadoren en behangen van bestaande woningen (meer dan twee jaar in gebruik) blijft het lage btw-tarief gewoon gelden. Dit is namelijk geen tijdelijke maatregel. De 6% btw geldt zelfs voor de verf en ander materiaal dat wordt gebruikt of verbruikt door de schilder of stucadoor. Uitzondering is het behangmateriaal, dat is weer belast met 21% btw.

Isolatie. Voor het aanbrengen van isolatiemateriaal in bestaande woningen (meer dan twee jaar in gebruik) blijft het 6%-tarief eveneens van toepassing. Hier geldt het lagere tarief echter niet voor het gebruikte materiaal. Over die kosten moet 21% btw worden berekend.

Spreek met aannemers af dat het werk aan woningen vóór 1 juli 2015 is afgerond en opgeleverd. Is dat niet mogelijk, ga dan na of bepaalde deelwerkzaamheden als afzonderlijk werk voor die datum kunnen worden afgerond.

 Bron: Indicator

Back To Top