De staatssecretaris komt met deze goedkeuring in een vernieuwd besluit over vervoer, reiskostenvergoedingen, reizen per auto en openbaar vervoer. In de praktijk was er onduidelijkheid over de fiscale aspecten van zo’n laadpaal. Omdat zo’n onduidelijkheid de overgang naar elektrisch rijden kan ontmoedigen, komt de staatssecretaris met de goedkeuring. Laat u de laadpaal plaatsen of vergoedt u dit, dan wordt dit gezien als onderdeel van de terbeschikkingstelling van de auto.

Wel of geen bijtelling

Is er sprake van een bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak? Dan wordt (het plaatsen van) de laadpaal gezien als onderdeel van de gebruikskosten van de auto die via de bijtelling in de loonheffing worden betrokken. U hoeft  geen rekening te houden met een additioneel bedrag aan loon (in natura), ongeacht of een laadpaal is opgenomen in de catalogusprijs. Is er geen sprake van bijtelling, omdat de auto van de zaak per jaar aantoonbaar voor maximaal 500 kilometer privé wordt gebruikt? Dan geldt ook (het plaatsen van) de laadpaal als zakelijk gebruik.

Geldt niet voor de stroom

De goedkeuring geldt overigens niet voor de nodige elektriciteit. Wel kunt u – zonder gevolgen voor het loon en de loonheffing – met uw werknemer afspreken dat dit werkelijke verbruik tegen kostprijs wordt doorgeleverd. In die kosten mag u de kosten meenemen van een meter om dit feitelijke verbruik vast te stellen.

De goedkeuring is ook van toepassing op een ondernemer/natuurlijk persoon die in het bedrijf een (semi-)elektrische auto gebruikt die hoort bij het ondernemingsvermogen.

In het besluit wordt nadrukkelijk aangegeven dat de goedkeuring voor de laadpaal niet geldt voor een eigen auto van de werknemer. De kosten voor de elektriciteit worden dan geacht te zijn begrepen in de onbelaste vergoeding van € 0,19 per zakelijke kilometer (inclusief woon-werkverkeer).