Ga naar hoofdinhoud

Doorrekening verkiezingsprogramma’s: alle partijen verhogen lasten voor bedrijfsleven

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft traditiegetrouw weer doorgerekend wat de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen in euro’s betekenen. Conclusie: het bedrijfsleven gaat bij iedereen meer betalen.

Uit de doorrekening blijkt dat bij de meeste partijen de lasten in 2025 hoger zijn dan in 2021 en dat alle partijen de lasten voor bedrijven verhogen. ‘Alleen de VVD en D66 verlagen per saldo de lasten, bij D66 is de lastenverlichting het gevolg van de introductie van een verzilverbare heffingskorting en de gerelateerde uitgavendaling in de sociale zekerheid.’

PvdA schroeft lasten het meeste op

Maar bedrijven moeten in alle partijplannen de portemonnee extra trekken. ‘Daarbij verschilt de maatvoering aanzienlijk: VVD en SGP laten de lasten voor bedrijven met ongeveer € 3,5 miljard euro stijgen, de PvdA met bijna € 42 miljard.’ Wel wordt door iedereen gekozen voor ‘een impuls in de economie’. Dat houdt meestal hogere groei en meer koopkracht in, maar ook een hoger begrotingstekort. ‘Alle partijen hebben een expansief beeld: de uitgavenontwikkeling wordt niet volledig gecompenseerd door de lastenontwikkeling. Voor D66, GroenLinks en de SP geldt dit hoe dan ook, voor de overige partijen wordt dit duidelijk wanneer gecorrigeerd wordt voor de ruim € 20 miljard incidentele uitgaven die in 2021 nog in het beeld zitten, maar daarna niet meer. Dit expansieve beeld leidt bij de meeste partijen tot hogere economische groei in de komende kabinetsperiode, alleen bij de ChristenUnie en SGP blijft het groeitempo ongewijzigd ten opzichte van het basis pad.’ Het begrotingstekort is alleen bij de PvdA, SGP en DENK in 2025 kleiner dan in het basis pad.

Hogere Vpb, afschaffing BIK

Met uitzondering van de VVD en de SGP verhogen partijen de vennootschapsbelasting door aanpassingen in tarieven en/of schijflengtes. Op de SGP en 50PLUS na kiezen alle partijen voor de afschaffing van de Baan gerelateerde Investeringskorting (BIK) of voor een alternatieve invulling van de daaraan gerelateerde reservering. Daarentegen verlagen de meeste partijen de lasten voor bedrijven door het aanpassen van (een heffingsvermindering in) de verhuurderheffing. De lasten voor het buitenland nemen bij alle partijen toe, veelal door de introductie van een digitale dienstenbelasting (behalve bij 50PLUS) of de invoering van de vrachtwagenheffing (behalve bij SGP).

De jeugd betaalt de rekening

Het CPB constateert ook dat de meeste partijen financiële lasten naar toekomstige generaties verschuiven. Bij D66 en
de SP is de verschuiving het sterkst. Op het gebied van de inkomensverschillen leidt alleen het programma van de VVD tot een vergroting van de inkomensongelijkheid. Daartegenover staat dat bij de grootste partij wel als enige de structurele werkgelegenheid toeneemt.

Bron: Accountancy van Morgen.

Back To Top