Ga naar hoofdinhoud

Digitaal in hoger beroep tegen Belastingdienst

Vanaf 28 maart 2022 kan via Mijn Rechtspraak digitaal worden geprocedeerd in hoger beroep bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden over besluiten van de Belastingdienst (rijksbelasting). Verloopt deze pilot goed, dan kan dit vanaf het najaar bij alle gerechtshoven.

Arnhem-Leeuwarden

Belastingplichtigen die het niet eens zijn met de uitspraak van Rechtbank Gelderland of Rechtbank Noord-Nederland kunnen via Mijn Rechtspraak.nl digitaal hoger beroep instellen bij Hof Arnhem-Leeuwarden. Zaken kunnen worden ingediend door via Rechtspraak.nl in te loggen op Mijn Rechtspraak.nl. Ook kan langs deze weg worden gereageerd als andere partij op een ingesteld hoger beroep. Verder kan het dossier en de status worden ingezien, aanvullende documenten worden gestuurd en kan worden gecommuniceerd met het hof.

Adviseurs

Belastingadviseurs kunnen inloggen op Mijn Rechtspraak.nl met eHerkenning niveau 3. Ook bestuurders die een hoger beroep indienen voor een bv of nv, een vereniging of een stichting moeten beschikken over eHerkenning niveau 3. Advocaten kunnen gebruik maken van hun advocatenpas. Burgers, eigenaren van een eenmanszaak, vennoten van een vennootschap onder firma (vof) of een commanditaire vennootschap (cv) kunnen gebruik maken van DigiD.

Rijksbelastingen

Digitaal procederen is mogelijk in hoger beroepszaken over onder andere inkomstenbelasting, loonbelasting, inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Bijdrage Zvw), vennootschapsbelasting, schenk- en erfbelasting, omzetbelasting (btw), motorrijtuigenbelasting, bpm en accijnzen.

Klik hier voor meer informatie.

BRON: Accountancy van Morgen.

Back To Top