Ga naar hoofdinhoud

De status van de VAR

Naar alle waarschijnlijkheid verdwijnt de VAR per 1 april 2016. In eerste instantie zou de ‘Beschikking geen loonheffingen’ in de plaats van de VAR komen, maar na veel kritiek op dit wetsvoorstel is gekozen voor een alternatief. Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen gebruikmaken van door de Belastingdienst opgestelde of beoordeelde overeenkomsten. De Tweede Kamer heeft hiervoor het voorstel voor de ‘Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties’ goedgekeurd. De plenaire behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer vindt op 19 januari aanstaande plaats.

De Senaat blijft onverminderd kritisch over het vervangen van de VAR door de Wet deregulering arbeidsrelaties. Ter voorbereiding op de plenaire behandeling van het wetsvoorstel op 19 januari aanstaande en naar aanleiding van het transitieplan voor de Wet DBA hebben de leden van de fracties van VVD, CDA en de D66 nog een aantal vragen gesteld aan staatssecretaris Eric Wiebes met het verzoek deze uiterlijk maandag 11 januari te beantwoorden.

Bron: Accountancy van Morgen

 

Back To Top