Ga naar hoofdinhoud

Coronacrisis geen reden voor aanpassing wetsvoorstel excessief lenen

Staatssecretaris Vijlbrief (Financiën) ziet geen reden om het wetsvoorstel Excessief lenen bij de eigen vennootschap te wijziging als gevolg van de coronacrisis.

De vaste commissie voor Financiën had verzocht om meer informatie over het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap en de gevolgen van de coronapandemie op het aantal ondernemers dat naar verwachting door dit wetsvoorstel wordt geraakt. ‘Op dit moment hebben we nog geen aangiftegegevens beschikbaar op basis waarvan kan worden geraamd wat de ontwikkeling is geweest van het aantal aanmerkelijkbelanghouders met excessieve schulden tijdens de coronacrisis in 2020 en 2021’, schrijft Vijlbrief aan de Tweede Kamer. De Belastingdienst houdt geen gegevens bij over de actuele privé-liquiditeitspositie van aanmerkelijkbelanghouders die meer dan € 500.000 van hun vennootschap hebben geleend.

Deel schulden al afgelost

Wel geeft de staatssecretaris aan dat een deel van de schulden van aanmerkelijkbelanghouders aan hun vennootschap in 2019 mogelijk al is afgelost. ‘In dat jaar is namelijk een fors gedragseffect opgetreden als gevolg van de aankondiging van het wetsvoorstel en het feit dat nog gebruik kon worden gemaakt van het box 2-tarief. In 2019 is namelijk circa € 13,6 miljard meer dividend uitgekeerd door vennootschappen aan aanmerkelijkbelanghouders. Het is op dit moment nog te vroeg om te kunnen inschatten welk deel hiervan toe te schrijven is aan schuldaflossing en welk deel uitsluitend anticipatie is op de box 2-tariefsverhoging.’

Extra lenen betekent niet extra geraakt worden

Extra lenen van de eigen BV tijdens de coronacrisis leidt ertoe dat de liquiditeitspositie van de eigen vennootschap wordt uitgehold, terwijl het kabinet juist probeert om met diverse steunmaatregelen de liquiditeitspositie van ondernemingen op peil te houden, geeft Vijlbrief aan. ‘Indien er desondanks aanmerkelijkbelanghouders zijn die de afgelopen tijd extra geld hebben geleend van hun eigen vennootschap, dan hoeft dat niet tot gevolg te hebben dat er meer aanmerkelijkbelanghouders door het wetsvoorstel zullen worden geraakt. Mede vanwege de coronacrisis is de inwerkingtreding met een jaar uitgesteld, zodat er een jaar extra is om te anticiperen op de voorgestelde maatregel. Het streven is dat de in het wetsvoorstel opgenomen maatregel met ingang van 1 januari 2023 in werking treedt, waardoor de eerste peildatum 31 december 2023 zal zijn. Bovendien heeft het wetsvoorstel uitsluitend fiscale gevolgen voor excessieve leningen waarvan pas sprake is als, kort gezegd, meer dan € 500.000 wordt geleend.’

BRON: Accountancy van Morgen.

Back To Top