Ga naar hoofdinhoud

Commissie: ‘Reorganisatie gevaar voor functioneren fiscus’

De continuïteit van ‘vitale processen’ van de Belastingdienst is in gevaar gekomen door de jongste reorganisatie. Dat schrijft de commissie die onderzoek heeft gedaan naar het besluitvormingsproces rond de hervorming. Het functioneren van de fiscus en het toezicht op de dienst moeten nu snel verbeteren, stellen de onderzoekers.

“Omdat de checks and balances zowel binnen de Belastingdienst als het ministerie van Financiën niet op orde zijn, acht de commissie risico’s voor de toekomst niet uitgesloten”, aldus de commissie. Kern van het probleem is de vertrekregeling die helemaal uit de hand liep bij de Belastingdienst. Die kostte veel meer dan gepland en trok ook veel meer medewerkers dan vooraf gedacht. De baas van de Belastingdienst stapte eerder deze maand al op om de kwestie.

De Commissie onderzoek Belastingdienst werd gevormd door Hans Borstlap en Tjibbe Joustra. Volgens Joustra was de vertrekregeling een onbeheerst proces. “Daardoor is de continuïteit niet langer geborgd, met risico’s voor de inning van belastingen.”

Aan het nut van de reorganisatie twijfelt de commissie overigens niet. In het kader daarvan verdwijnen zo’n vijfduizend vooral administratieve banen en moeten 1.500 nieuwe hooggekwalificeerde medewerkers worden aangetrokken.

Te autonoom

In het rapport schrijft de commissie verder dat de Belastingdienst veel te autonoom werkt. Er is sprake van “informele communicatie en besluitvorming”. Er was geen behoefte om heldere afspraken te maken met staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën), “terwijl de ambtelijke en politieke leiding daar evenmin op hebben aangestuurd”.

Volgens de commissie is het “dringend noodzakelijk” dat het toezicht op de dienst door het ministerie van Financiën wordt versterkt. Verder moet de interne sturing bij de fiscus met voorrang worden verbeterd, net als de beheersing van processen.

Reacties

Diverse partijen in de Tweede Kamer reageren geschokt op de conclusies en willen zo snel mogelijk verantwoordelijk VVD-staatssecretaris Eric Wiebes erover aan de tand voelen. Wiebes stelt zelf in een reactie dat de continuïteit is gewaarborgd. Hij neemt alle aanbevelingen van de commissie over en erkent dat hij “de hardnekkigheid van de autonomie van de Belastingdienst” heeft “onderschat”.

Volgens de staatssecretaris kan de Belastingdienst met inzet “van de juiste maatregelen” haar taken “ook in de komende jaren goed blijven uitvoeren en tegelijkertijd inzetten op de vernieuwing”.

Bron: www.accountant.nl

Back To Top