Ga naar hoofdinhoud

Box 3 heffing op basis van werkelijk rendement niet uitvoerbaar

Een belastingheffing over het werkelijk door de belastingplichtige behaalde rendement uit sparen en beleggen is met de stand van de informatievoorziening nu en in de nabije toekomst niet uitvoerbaar. Een dergelijke belasting is complex, en zou ingrijpende waarborgen en een veel uitvoeriger informatie-infrastructuur vergen om ontwijkmogelijkheden te beheersen. Dit heeft de Minister van Financiën geantwoord op Kamervragen inzake de Miljoenennota 2016 en de begroting van het Ministerie van Financiën.

Knelpunten in een systeem van het belasten van werkelijke rendementen bevinden zich vooral bij de vermogenswinsten en de opbrengst van onroerende zaken. Een vermogenswinstbelasting leidt tot uitstel, en mogelijk afstel, van belastingheffing. Voor het kabinet blijft een heffing op de werkelijke, individueel gerealiseerde rendementen het gewenste eindbeeld. Periodiek, om te beginnen bij de eerste evaluatie, wordt opnieuw bezien of een heffing op werkelijk rendement tot de mogelijkheden behoort.

Bron: TaxLive

Back To Top