Ga naar hoofdinhoud

Belastingdienst wordt 100% digitaal

De Belastingdienst wil dat alle belastingzaken in de toekomst online geregeld kunnen worden. Om die reden worden de komende jaren stapsgewijs alle formulieren digitaal gemaakt die nu nog op papier ingevuld moeten worden. 

Volgens de fiscus gaat het om zo’n 500 papieren formulieren. Als eerste zullen de meest gebruikte formulieren zoals de ‘Aanvraag beschikking ANBI’, ‘Verzoek middeling Inkomstenbelasting’ en het ‘klachtenformulier’ worden gedigitaliseerd.

Voorbeeld van een papieren document dat sinds kort digitaal in te vullen is, is het formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’, waarmee particulieren zich kunnen aanmelden als bezitter van zonnepanelen. De Belastingdienst benadrukt dat de papieren versies van formulieren beschikbaar blijven.

Verder wil de fiscus de komende tijd door heel Nederland een tiental nieuwe steunpunten openen waar mensen fysiek langs kunnen gaan. Daarnaast wordt ingezet op het verbeteren van de leesbaarheid van de brieven.

BRON: Accountantweek.nl

Back To Top