Ga naar hoofdinhoud

Belastingdienst stelt onderzoeken in naar honderden saldinisten

De Belastingdienst is opnieuw een onderzoek gestart naar honderden saldinisten. Saldinisten zijn personen die voor het einde van het jaar grote bedragen aan contant geld opnemen van hun rekening, die zij in het begin van het daaropvolgende jaar weer terugstorten. Daarmee proberen zij deze bedragen aan het zicht van de Belastingdienst te onttrekken.

Contant geld moet echter ook worden opgeven bij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting in box 3. Banken zijn wettelijk verplicht om dit soort ongebruikelijke transacties te melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU).

Resultaten brief 2014

Vorig jaar heeft de Belastingdienst een deel van de vermeende saldinisten aangeschreven. Het grootste deel van de personen die een brief heeft ontvangen, heeft vervolgens het contante geld aangegeven. De ruim 300 mensen die contant geld verantwoord hebben naar aanleiding van de brief, gaven gezamenlijk in box 3 totaal € 11,6 miljoen extra vermogen aan over 2014. Daarnaast werden over oudere jaren spontaan verbeterde aangiften ingediend.

Naast de brieven zijn er ook een twintigtal bijzondere gevallen nader onderzocht. De ingestelde onderzoeken hebben geleid tot een box 3 vermogenscorrectie van € 4,9 miljoen. Daarnaast zijn er boetes opgelegd.

Vervolgonderzoeken bij niet aangevers

De Belastingdienst is bezig met vervolgonderzoeken bij de resterende groep niet aangevers. Zo nodig worden correcties aangebracht en worden boetes opgelegd.

Bron: AccountantWeek

Back To Top