skip to Main Content

Belastingdienst neemt private schulden gedupeerde ouders over

Het kabinet is van plan om alle private schulden van ouders die gedupeerd zijn door de kinderopvangtoeslagaffaire over te nemen. Zo kunnen de ouders schuldenvrij een nieuwe start maken. Staatssecretaris Van Huffelen van Toeslagen heeft daarover vandaag de Tweede Kamer geïnformeerd. Het vinden van een oplossing voor deze schulden was een nadrukkelijke wens van de Tweede Kamer.

Samenwerking met private schuldeisers

Staatssecretaris Van Huffelen meldt dat ze samen met de koepels van private schuldeisers goede bestuurlijke afspraken heeft gemaakt over de afwikkeling van de schuldenproblemen van ouders“Ik ben erg blij dat de koepels van veelvoorkomende schuldeisers constructief samen met het kabinet hebben willen zoeken naar een manier om ouders echt verder te helpen op weg naar herstel”, stelt ze. De partijen hebben afgesproken dat ze samen gaan werken aan een goede uitvoering van de regeling en zorgen dat verwante zaken die een nieuwe start in de weg staan, zoals een problematische BKR-registratie, waar mogelijk worden oplost. De precieze uitvoering moet nog vorm krijgen maar het is de ambitie dat ouders een lijst van hun schulden kunnen inleveren bij een loket. Zo hoeven ze niet zelf per schuldeiser zaken te regelen.

Verdere uitwerking

Bij de zevende voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag informeert de staatssecretaris de Kamer over de precieze uitwerking van deze voornemens. Die zullen naar verwachting dan na de zomer in werking treden. Het plan is dat de regeling geldt voor bestaande betalingsachterstanden en de bijkomende kosten zoals rentes, boetes en deurwaarders kosten. Hoofdsommen van hypothekenleningen vallen in ieder geval buiten de regeling. Er wordt nog specifiek gekeken naar consumptieve kredieten en zakelijke schulden. De nog op te stellen regeling moet nog besproken worden in het parlement.

Pauzeknop

“Het is mijn ambitie om de private schulden van ouders zo snel mogelijk en in éen keer op te lossen, waardoor zij in combinatie met de kwijtschelding van publieke schulden, waarbij ze de compensatie kunnen gebruiken een nieuwe start”, aldus de staatssecretaris. “Tot die tijd zijn gedupeerde ouders beschermd door de pauzeknop.” Deze zogenaamde ‘pauzeknop’, een initiatief van de Kamer, voorkomt dat schuldeisers beslag kunnen leggen op de compensatie van de Catshuisregeling van  €30.000 of andere compensatie en duurt een jaar. In de periode is er tijd om met een definitieve oplossing voor de schulden te komen.

De partijen waarmee nu bestuurlijke afspraken zijn gemaakt zijn: de Nederlandse Vereniging van Banken, Aedes, Energie-Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland, het Verbond van Verzekeraars, de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen, Preventel, Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders en de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK).

Om gedupeerde ouders een nieuwe start te geven, besloot het kabinet eerder al de publieke schulden, zoals bij de Belastingdienst, DUO, CAK en het CJIB, kwijt te schelden. Daarmee wordt in juni gestart. Ouders kunnen vooruitlopend op een definitieve regeling alvast aan de gemeente om hulp vragen bij het opstellen van een overzicht van hun schulden. Daarmee kunnen zij dan op een later moment naar het nog in te richten loket.

Bron: Accountancy van Morgen.

Back To Top
×Close search
Zoeken