Ga naar hoofdinhoud

Belastingdienst beantwoordt veelgestelde vragen over box 3 en de belastingaangifte

Nederland doet weer belastingaangifte. De Belastingdienst licht in antwoorden op de vijf veelgestelde vragen over box 3 toe wat de uitspraak van de Hoge Raad over de vermogensrendementsheffing voor de belastingaangifte betekent.

Hoe zit het precies?

De Hoge Raad heeft bepaald dat de Belastingdienst over de jaren 2017, 2018 en daarna moet uitgaan van het werkelijke rendement op inkomen uit sparen en beleggen (box 3). De berekening van dat werkelijke rendement is nog niet in de belastingaangifte 2021 doorgevoerd. Dat kan bij mensen met inkomen uit vermogen in box 3 tot vragen leiden. De Belastingdienst begrijpt dat u graag zo snel mogelijk hoort of en hoeveel geld u terugkrijgt, maar is hierin afhankelijk van politieke besluitvorming. Het kabinet wil hier zorgvuldig naar kijken en komt in de voorjaarsnota vóór 1 juni met een besluit.

 Ik heb inkomen uit vermogen in box 3. Wat kan ik het beste doen met mijn belastingaangifte?

Doe gewoon belastingaangifte zoals u altijd doet en geef hierbij uw totale inkomen uit vermogen in box 3 op. Deze gegevens heeft de Belastingdienst nodig om de definitieve aanslag, in lijn met de uitspraak van de Hoge Raad, te kunnen berekenen.

  • In twee situaties kan het nog niet-aangepaste aangifteprogramma specifieke gevolgen hebben voor uw aangifte.
  • Belastingplichtigen met een fiscale partner kunnen achteraf bezien geen optimale verdeling van het gezamenlijke inkomen uit vermogen in box 3 hebben gekozen.
  • Belastingplichtigen die door toepassing van de uitspraak een lager niet-aftrekbaar drempelbedrag voor zorgkosten en giften hebben, komen achteraf bezien misschien wél in aanmerking voor aftrek.

De Belastingdienst onderzoekt wat de gevolgen voor deze groepen zijn en houdt daar rekening mee in de definitieve aanslag.

Wanneer krijg ik bericht over mijn definitieve aanslag?

Het kabinet komt in de voorjaarsnota vóór 1 juni met een besluit. Doordat pas later duidelijk wordt hoe de uitspraak van de Hoge Raad wordt uitgevoerd, zullen de definitieve aanslagen bij mensen met inkomen uit vermogen in box 3 waarschijnlijk later dan de normale datum van 1 juli worden verstuurd. Zij krijgen bericht van de Belastingdienst.

Ik heb geen inkomen uit box 3. Wat moet ik doen?

Hebt u geen inkomen uit sparen of beleggen in box 3, bent u alleen en komt uw vermogen niet boven de vermogensgrens van € 50.000 of hebt u samen met uw fiscale partner niet meer vermogen dan € 100.000? Dan blijft u onder de grens voor de vermogensrendementsheffing en zijn er geen gevolgen voor uw belastingaangifte.

Ik heb een te betalen voorlopige aanslag met inkomen uit vermogen in box 3. Wordt die ook aangepast?

In de voorlopige aanslag 2022 is nog geen rekening gehouden met de eventuele gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad. Hierdoor kan uw voorlopige aanslag met inkomen uit vermogen in box 3 onjuist zijn. Nadat u aangifte inkomstenbelasting 2022 hebt gedaan, verwerkt de Belastingdienst de uitspraak van de Hoge Raad in uw definitieve aanslag.

Omdat het belangrijk is dat u de aanslag desgewenst gespreid over het jaar kunt blijven betalen, heeft de Belastingdienst de voorlopige aanslag toch opgelegd. Als u de voorlopige aanslag 2022 (gedeeltelijk) niet betaalt, betaalt u een hoger bedrag bij definitieve aanslag. Besluit u niet te betalen? De Belastingdienst biedt iedereen met een te betalen voorlopige aanslag een tijdelijke invorderingspauze voor de eerste betaaltermijn. Dat betekent dat de Belastingdienst u geen betalingsherinneringen en aanmaningen stuurt wanneer u deze termijn niet betaalt. Tijdens deze pauze bekijken we of er in uw voorlopige aanslag sprake is van box 3-inkomen. Als u geen inkomen uit vermogen in box 3 hebt, stopt de invorderingspauze. U ontvangt bericht over de te betalen termijnen en moet de termijnbedragen weer betalen. Hebt u een voorlopige aanslag met inkomen uit vermogen in box 3? Dan blijft de invorderingspauze gelden. Kijk op belastingdienst.nl/box3 voor meer informatie.

Waar kan ik hulp krijgen als ik vragen heb over box 3?

Hebt u bij het invullen van uw belastingaangifte vragen over box 3? De actuele stand van zaken vindt u op belastingdienst.nl/box3. Kijk op belastingdienst.nl/aangifte voor meer informatie over de belastingaangifte. En komt u er niet helemaal uit? Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/hulp welke hulp het beste bij u past. Of stel uw vraag op Facebook, Twitter of Instagram.

BRON: Accountancy van Morgen.

Back To Top