Ga naar hoofdinhoud

Belangrijk bericht: Informatie NOW 2 regeling

 

De huidige NOW is met ingang van 1 juni 2020 verlengd met vier maanden tot 1 oktober 2020. Deze NOW 2 regeling is vanaf 6 juli 2020 aan te vragen bij het UWV. Voor deelname aan de tweede NOW regeling, maakt het niet uit of uw onderneming wel of niet heeft deelgenomen aan de eerste NOW regeling.  
Veranderingen t.o.v. NOW 1
Een verandering ten opzichte van de eerste regeling is dat de werkgever een inspanningsverplichting heeft om de werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk. Hiervoor kunt u de opleidings- en scholingsfonds afspraken raadplegen van uw cao of sector organisatie.
Eerste aanvraag NOW regeling
Als u vanaf 6 juli een eerste aanvraag doet, kunt u de periode voor omzetdaling laten beginnen op 1 juni, 1 juli, 1 augustus of 1 september 2020.Tweede aanvraag NOW regeling
Indien u voor de tweede keer een beroep doet op de NOW moet de omzetperiode aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak.
De referentiemaand voor de loonsom is voor de NOW 2.0 vastgesteld op de loonaangifte van de maand maart 2020 (peildatum 15 mei).
Voor wie
Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20 procent verwacht omzetverlies, kunnen bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten voor deze vier maanden aanvragen ter hoogte van maximaal 90 procent van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies.
De omzetdaling wordt dan vastgesteld over een viermaandsperiode die start op 1 juni, 1 juli, 1 augustus of 1 september 2020 en volgt daarbij de systematiek van de eerste periode (NOW 1.0).
Elk bedrijf dat ten minste 20 procent omzetverlies verwacht over 4 maanden (juni tot oktober) komt in aanmerking voor de NOW-regeling.
Voorwaarden 
Er zijn enkele voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming. Kort weergegeven zijn de voorwaarden als volgt:

  • Er zijn verschillende voorwaarden gesteld dat er geen ontslag op basis van economische gronden aangevraagd wordt bij het UWV.
  • Inspanningsverplichting van de werkgever om hun werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van het werk
  • Aandeelhouders mogen onder voorwaarden o.a. geen dividend of bonus uitkeren
  • De werkgever betaalt zijn werknemers 100 procent door.
  • De werkgever is verplicht om de subsidie alleen te gebruiken voor betaling van de loonkosten.
  • De werkgever is verplicht om de werknemersvertegenwoordiging te informeren over een toegekende aanvraag.
  • De werkgever moet een controleerbare administratie voeren waarin alle gegevens die van belang zijn, kunnen worden nagegaan. Tot 5 jaar na vaststelling van de subsidie moet hij desgevraagd inzage geven in deze administratie.

 

De uitgebreide omschrijving van de voorwaarden staan op de coronapagina van de website van onze loonverwerker (www.loonvisie.nl/corona)

Aanvragen van de NOW 2 regeling
Als u de NOW 2 regeling wilt aanvragen, al dan niet in aanvulling op de NOW 1 regeling, geeft u dat dan aan ons aan. Binnenkort ontvangt u dan een opgaveformulier om de NOW 2 regeling formeel aan te vragen. Als u het opgaveformulier invult en per e-mail terugstuurt, vraagt onze loonverwerker Loonvisie de regeling voor u aan. U ontvangt dan van ons een bevestiging en een analyse van de te ontvangen subsidies op basis van de loonsom.Geeft u ook de definitieve omzetdaling door van de NOW 1 regeling, dan kunnen wij voor u een berekening maken van de NOW 1 regeling met de te verwachten afrekening.Heeft u vragen over de NOW regeling en personeelszaken, neem dan contact op met één van onze accountants: Erwin Gierman of Kees Kroon.
WAQ Taskforce voor bedrijven om corona schade te beperken

Loonvisie heeft samen met de bedrijven van de WAQ groep (www.waq.nl) een taskforce geïnstalleerd. Binnen deze groep adviseurs worden alle ontwikkelingen nauw gevolgd. Zo zijn diverse klanten al begeleid en geadviseerd bij hun aanvragen van de TOGS, TOZO en andere regelingen. Indien u verwacht in de problemen te komen of u heeft behoefte aan advies omtrent de bedrijfsvoering, kunt u contact met ons opnemen. Wij kunnen u desgewenst met deze Taskforce in contact brengen voor verdere ondersteuning.

Wij vertrouwen erop u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Zodra er relevant nieuws te melden is, zullen wij dit met u communiceren.

Bron: Loonvisie

Back To Top