Ga naar hoofdinhoud

Niet alleen postbusnummer op factuur

Het komt wel eens voor dat op een factuur alleen het postbusnummer van de leverancier of de afnemer staat. Dit kan tot problemen met de fiscus leiden.

Factuurvereisten. Zowel een inkoop- als een verkoopfactuur moet aan de factuurvereisten voldoen. Op een factuur moet onder meer de volledige naam en het adres van de leverancier en de afnemer staan en de factuur moet een uniek volgnummer en factuurdatum hebben. Daarnaast moet op een factuur een duidelijke omschrijving staan van de geleverde goederen of verrichte diensten. Van belang is dat het bedrag (exclusief btw) waarvoor de goederen geleverd zijn of waarvoor de dienst verricht wordt, op de factuur staat. Het toegepaste btw-tarief en het btw-bedrag moeten afzonderlijk worden vermeld. Let op. Als niet aan de factuurvereisten is voldaan, kunnen er fiscale sancties worden opgelegd.

Niet alleen postbusnummer. Het komt wel eens voor dat op een factuur alleen het postbusnummer van de leverancier of de afnemer vermeld staat. Hiermee wordt niet aan de factuurvereisten voldaan. Het is van groot belang dat op een factuur het volledige feitelijke vestigingsadres van zowel de afnemer als de leverancier wordt vermeld (artikel 35a, lid 1, onderdeel e, Wet op de omzetbelasting 1968) .

Onjuiste verkoopfactuur. Indien u als leverancier alleen een postbusadres heeft vermeld op de verkoopfactuur, dan is er niet voldaan aan de factuurvereisten. Als de Belastingdienst dit ontdekt, dan kunt u een boete opgelegd krijgen. Deze boete kan oplopen tot € 5.278,-.

Onjuiste inkoopfactuur. Ook voor u als afnemer brengt het risico’s met zich mee als er geen juiste inkoopfactuur in uw administratie aanwezig is. Indien u als afnemer beschikt over een inkoopfactuur waarop alleen een postbusnummer staat vermeld, dan kan u het recht op vooraftrek van btw in principe worden geweigerd door de Belastingdienst. Tip. Als het echter slechts gaat om een licht gebrek op de inkoopfactuur, zoals het vermelden van een postbusadres in plaats van het vestigingsadres, dan zal de Belastingdienst de aftrek van voorbelasting niet weigeren. Als de inkoopfactuur echter meerdere gebreken bevat, zal de Belastingdienst hier eerder toe overgaan.

Check de inkoop- en verkoopfacturen altijd goed op de factuurvereisten. Vermeld bij de adresgegevens altijd het vestigingsadres van de leverancier en de afnemer.

Bron: Indicator

Back To Top