Ga naar hoofdinhoud

Alle informatie over aanvragen NOW 3 op een rij

De derde aanvraagperiode van de NOW start naar verwachting half november. Lees hier alvast wat je moet weten.

De belangrijkste wijzigingen in de derde aanvraagperiode NOW:

 • De tegemoetkoming is weer voor een periode van 3 maanden in plaats van 4 maanden (oktober, november en december 2020). Ook het percentage omzetverlies wordt over 3 maanden berekend.
 • De loonsom mag met 10 procent dalen zonder dat dit ten koste gaat van de definitieve tegemoetkoming.
 • De tegemoetkoming gaat van maximaal 90 procent naar maximaal 80 procent van de loonkosten.
 • De extra verlaging van de tegemoetkoming bij bedrijfseconomisch ontslag vervalt.
 • Als de werkgever een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag, dan heeft hij een inspanningsplicht om uw werknemers te begeleiden naar ander werk. Hiervoor moet hij zich melden bij UWV.

Voor het aanvragen van een tegemoetkoming NOW in de derde aanvraagperiode maakt het niet uit of de werkgever ook een tegemoetkoming heeft ontvangen voor eerdere periodes.

Op deze speciale pagina op Rijksoverheid.nl vind je alle informatie over het aanvragen van de nieuwe NOW-regeling bij elkaar. Naast praktische informatie voor bij de aanvraag van NOW3 staat er onder meer informatie over het berekenen van de omzet of loonsom.

Het gaat om de volgende vragen en antwoorden:

Praktische informatie

 • Hoe werkt een NOW-aanvraag?
 • Welke gegevens moet ik bij de hand hebben voor mijn NOW-aanvraag bij UWV?
 • Wanneer krijg ik een reactie op mijn aanvraag voor de NOW-subsidie?
 • Wanneer krijg ik een voorschot?
 • Hoe kan ik vooraf een betere inschatting maken van de financiële gevolgen van een NOW-aanvraag? (Simulatietool NOW)
 • Wanneer heb ik een accountantsverklaring of andere verklaring nodig?
 • Kun je gebruik maken van NOW3 als je al gebruik hebt gemaakt van NOW1 en/of 2?
 • Maakt u gebruik van NOW1, NOW2 en NOW3?
 • Is een Nederlands SEPA-bankrekeningnummer een vereiste voor het aanvragen van een NOW-subsidie?

Omzet en omzet berekenen

 • Wat valt er allemaal onder omzet?
 • Moet de periode waarover ik subsidie krijg hetzelfde zijn als de periode waarin mijn omzet daalt?
 • Hoe bereken ik de omzet, en op welke periode heeft het omzetverlies betrekking? (NOW 3, eerste tijdvak: oktober, november, december 2020)
 • Hoe bereken ik de omzet, en op welke periode heeft het omzetverlies betrekking? (NOW 3, tweede tijdvak: januari, februari, maart 2021)
 • Hoe bereken ik de omzet, en op welke periode heeft het omzetverlies betrekking? (NOW 3, derde tijdvak: april, mei, juni 2021)
 • Hoe wordt de omzet berekend bij overgang van de onderneming?
 • Wat gebeurt er met de subsidie als de omzet in de door mij gekozen periode van 3 maanden hoger uitvalt dan verwacht?
 • Wat gebeurt er met de subsidie als de omzet in de door mij gekozen periode van 3 maanden lager uitvalt dan verwacht?
 • Kan het bedrag dat ik moet terugbetalen hoger zijn dan het subsidievoorschot dat ik als werkgever heb ontvangen? Bijvoorbeeld doordat ik als werkgever een korting krijg vanwege bedrijfseconomisch ontslag gedurende de periode waarover ik NOW ontvang.
 • Hoe moet ik omgaan als onderneming met omzet, levering, facturen in de referentieperiode voor de omzet?

Berekening omzetverlies

 • Hoe wordt het omzetverlies berekend? (voor NOW 3, eerste tijdvak: oktober, november, december 2020)
 • Hoe wordt het omzetverlies berekend? (voor NOW 3, tweede tijdvak: januari, februari, maart 2021)
 • Hoe wordt het omzetverlies berekend? (voor NOW 3, derde tijdvak: april, mei, juni 2021)
 • Ik vind het berekenen van het percentage omzetverlies lastig, is er een rekenhulp?
 • Hoe moeten publiekrechtelijke entiteiten en deelnemingen daarvan hun omzetverlies berekenen?

Loonsom

 • Hoe wordt de loonsom bepaald?
 • Hoe zit het met het vergoedingspercentage en (vrijwillige) daling van de loonsom?
 • Wat is het maximaal te vergoeden loon per werknemer?
 • Wat gebeurt er met de subsidie als de loonsom in oktober tot en met december lager is dan in juni?
 • Wat gebeurt er met de subsidie als de loonsom in oktober tot en met december 2020 hoger is dan in juni 2020?
 • Is er een maximum aan het salaris voor de berekening van de loonsom?
 • Zit in de loonsom ook de loonsom van zieke medewerkers?
 • Maakt vakantiegeld deel uit van de loonsom?
 • Hoe hoog is de tegemoetkoming in de loonkosten?
 • Maken aanvullende kosten (zoals pensioenpremies) onderdeel uit van de loonsom?
 • Telt een onregelmatigheidstoeslag mee bij het bepalen van de hoogte van de loonsom?
 • Ik betaal in december eventueel bonussen aan mijn werknemers en betaal op verzoek ook gespreid vakantiegeld. Wat is het effect hiervan voor de hoogte van de subsidie?

Concern of groep

 • Hoofdregel
 • Uitzondering
 • Waaraan moet ik voldoen om als werkmaatschappij binnen een concern aanspraak te kunnen maken op NOW?
 • Welke controlewaarborgen gelden bij de concernbepaling?

NOW1 en NOW2

Bekijk ook de veelgestelde vragen en antwoorden over:

Aanvullende informatie over NOW1.0 en NOW2.0 vind je ook op UWV.nl.

Informatie ter voorbereiding op het aanvragen van NOW3

Bron: Accountancy Vanmorgen

Back To Top