Ga naar hoofdinhoud

Activeren machtigingsregistraties Serviceberichten Aanslag voor uw intermediair

Geachte relaties,

De belastingdienst is weer begonnen met het versturen van brieven inzake ‘Activeren machtigingsregistraties Serviceberichten Aanslag voor uw intermediair’. Wellicht heeft u een dergelijke brief al ontvangen of ontvangt u deze nog. Voor de duidelijkheid: als u nog steeds cliënt bij ons bent en graag wilt dat wij geïnformeerd blijven over hetgeen de belastingdienst aan aanslagen aan u oplegt, dan hoeft u NIETS te doen. U kunt de brief dan gewoon in uw archief opruimen.

Hierdoor ontvangen wij van de belastingdienst elektronisch de aanslagen inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting die aan u worden opgelegd over het kalenderjaar 2017. Dit helpt ons u vroegtijdig te kunnen informeren omtrent afwijkingen en het behandelingsproces van uw aangifte bij de belastingdienst te bewaken. Uiteraard ontvangt u de aanslag ook zelf nog, dan wel op papier, dan wel via het elektronisch berichtenkanaal van de overheid, mijn.overheid.nl.

Mocht u om wat voor reden dan ook niet willen dat wij dergelijke aanslagen elektronisch voor u ontvangen, dan kunt u de instructies in de brief opvolgen. De belastingdienst regelt dan dat de machtiging op onze naam wordt ingetrokken.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Back To Top