Ga naar hoofdinhoud

5 mei: vrij of niet?

Bevrijdingsdag komt rap dichterbij, en ook de discussie of het wel of geen (doorbetaalde) vrije dag is komt weer op gang. 5 mei, Bevrijdingsdag, is een officiële nationale feestdag, maar het is geen verplichte vrije dag. De overheid heeft het aan cao-partijen en werkgevers overgelaten of een werknemer betaald vrijaf heeft op 5 mei. In de meeste cao’s is afgesproken dat 5 mei eens in de vijf jaar geldt als een doorbetaalde vrije dag. In de lustrumjaren 2005 en 2010 was dat het geval en zo kunt u steeds vijf jaar verder tellen. In andere jaren zijn uw werknemers (meestal) niet vrij, tenzij ze zelf een vrije dag opnemen, of als u besluit ze vrij te geven. Let er wel op dat u uw werknemers tijdig informeert over verplichte vrije dagen. Als er in uw sector geen cao van toepassing is waarin iets over 5 mei geregeld is, en u besluit dat deze dag – een keer per vijf jaar – een vrije dag is voor uw werknemers, dient de volgende vraag zich aan: Is het een extra vrije dag – die dus niet wordt afgetrokken van de vakantiedagen – of gaat de vrije dag wél van het saldo vakantiedagen af? Indien u als werkgever niet bevoegd bent verplichte vrije dagen vast te stellen, omdat daar niets schriftelijk over is afgesproken, bijvoorbeeld in een personeelshandboek, dan kunt u niet zonder overleg met uw werknemers de vrije dag van de vakantiedagen aftrekken. In dat geval is 5 mei een extra vrije dag voor kosten van de werkgever.

 

Bron: Loonvisie

Back To Top