Ga naar hoofdinhoud

Vast werk groeit sterker dan flexwerk

In het eerste kwartaal van 2018 is de spanning op de arbeidsmarkt verder opgelopen. Het aantal vacatures nam toe met 8.000, terwijl het aantal werklozen met 30.000 afnam. Het aantal banen groeide verder met 76.000. Voor het eerst sinds begin 2009 nam het aantal vaste werknemers naar verhouding meer toe dan het aantal flexibele werknemers.

Dit meldt het CBS op basis van de laatste kwartaalcijfers over de arbeidsmarkt.

Aantal banen neemt opnieuw sterk toe
In het eerste kwartaal van 2018 is het aantal banen met 76.000 toegenomen, de grootste banengroei na het tweede kwartaal van 2007. De afgelopen vier jaar is het aantal banen vrijwel onafgebroken toegenomen, in totaal met ruim 600.000. Daarbij zijn alle banen meegeteld, van werknemers en zelfstandigen, voltijd en deeltijd.

Banen werknemers groeien vier jaar op rij
Het aantal banen van werknemers steeg in het eerste kwartaal van 2018 met 70.000. Het totaal kwam daarmee uit op 8.286.000 Het aantal banen van werknemers groeit nu vier jaar op rij. Daarnaast nam het aantal banen van zelfstandigen met 7.000 toe tot 2.098.000.

Grootste stijging banen in de handel, vervoer en horeca
In de bedrijfstak handel, vervoer en horeca steeg het aantal banen in het afgelopen kwartaal, met 23.000, het sterkst. Het is de grootste stijging in deze bedrijfstak na het eerste kwartaal van 2006.

Ook in de zakelijke dienstverlening (+21.000), uitzendbranche (+17.000), zorg (+5.000) en industrie (+3.000) is de werkgelegenheid in het eerste kwartaal van 2018 gegroeid. De groei in de zorg is wel minder groot dan in het vorige kwartaal. In heel 2017 groeide de zorg met ongeveer 37.000 banen. Het aantal banen in de overige bedrijfstakken bleef in het eerste kwartaal van 2018 min of meer gelijk.

Ruim 40 procent van alle banen die er in de afgelopen vier jaar zijn bijgekomen, is toe te schrijven aan de uitzendbranche (+261.000). Hiermee telt de uitzendbranche 845.000 werknemersbanen. Dat is 10 procent van alle banen van werknemers.

Bron: accountantweek.nl

Back To Top