Ga naar hoofdinhoud

Oppositie en Raad van State kritisch over BIK

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft de uitwerking van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) naar de Tweede Kamer gestuurd. Bedrijven die blijven investeren kunnen een korting op de loonheffing krijgen.

Blijven investeren

De tijdelijke regeling, waarvoor in totaal € 4 miljard beschikbaar is, zorgt ervoor dat bedrijven ook tijdens deze crisis blijven investeren in bijvoorbeeld nieuwe machines en investeringen naar voren halen die anders zouden worden uitgesteld. Bedrijven kunnen deze kosten verrekenen met de loonheffing. Dit heeft als voordeel dat eenzelfde investering voor alle bedrijven (met voldoende werknemers) gelijk is, en niet alleen ten gunste komt van bedrijven die winst maken. Na 31 december 2022 houdt de regeling op te bestaan. Vijlbrief: ‘Van alle investeringen in ons land wordt 80 tot 85% in Nederland gedaan door de private sector. Door de crisis wordt verwacht dat deze investeringen zullen afnemen met € 10 miljard. Dat is een grote terugval, terwijl we deze investeringen nu juist hard nodig hebben. Daarom komt er een tijdelijke investeringskorting.’

Geen tweedehands busjes

De investeringskorting geldt alleen voor nieuwe investeringen in bedrijfsmiddelen, waarvan de investeringsverplichting is aangegaan op of na 1 oktober 2020. Daarbij moeten de investeringen tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 volledig zijn betaald en binnen zes maanden na die volledige betaling in gebruik zijn genomen. De verwachting is dat circa 60% van de BIK-afdrachtvermindering – € 1,2 mrd van de € 2 mrd – terechtkomt bij het mkb. De investeringskorting geldt alleen voor nieuwe investeringen. Dat is belangrijk, omdat een soortgelijke regeling in de jaren 80 (de Wet op de Investeringsrekening) deze voorwaarde niet had en mede daardoor fraudegevoelig was. De aanschaf van een tweedehands busje valt dus niet onder de BIK-regeling.

Hoe hoog is de korting?

  • Bij investeringen tot 5 miljoen euro per kalenderjaar krijgen bedrijven een korting van 3 procent van het investeringsbedrag
  • Bij investeringen boven de 5 miljoen krijgen bedrijven een korting van 2,44 procent van het investeringsbedrag
  • De ondergrens is 1500 euro per bedrijfsmiddel en 20.000 euro per aanvraag

BIK is een aanvulling op bestaande stimuleringsmaatregelen:

  • Voor kleinere investeringen (door het MKB) kunnen de KIA en de BIK samengaan.
  • Bedrijven die groene investeringen doen, kunnen profiteren van de BIK in combinatie met de EIA, MIA of VAMIL. Hierdoor worden ook groene investeringen nog aantrekkelijker.

Uitvoering

De regeling wordt uitgevoerd door RVO in samenwerking met de Belastingdienst. Bedrijven die voor de regeling in aanmerking willen komen kunnen wegens uitvoeringstechnische redenen vanaf 1 september 2021 een aanvraag doen. De maximale doorlooptijd voor de afgifte van een BIK-verklaring nadat de aanvraag door RVO is ontvangen is vervolgens 12 weken. Na ontvangst van de verklaring kunnen bedrijven de korting verrekenen met de loonheffing. Eind 2021 wordt op basis van de aanvragen tot dan toe en het budget dat daarmee samenhangt, bekeken of het nodig is de percentages van de korting naar beneden of boven aan te passen voor 2022. Dit zal uiterlijk 15 december 2021 bekend worden gemaakt.

Kritiek

De regeling werd in de miljoenennota aangekondigd en kon direct op kritiek van de (linkse) oppositie rekenen. Die zien daarin een  cadeautje  voor het bedrijfsleven. Het kabinet bespaart het geld dat uitgegeven wordt aan de BIK doordat een belastingverlaging voor grote bedrijven per 1 januari 2021 niet doorgaat. Jesse Klaver van GroenLinks: ‘Vier miljard euro cadeau aan het bedrijfsleven, terwijl het niet leidt tot veel nieuwe investeringen of banen. De onderbouwing van dit plan rammelt net zo hard als bij de afschaffing van de dividendbelasting.’ Ook de Raad van State is kritisch. Er is een noodzaak om bedrijven een duwtje in de rug te geven om te investeren, ziet de belangrijkste adviseur van de regering, maar het is de vraag of dit de juiste manier is. Ook kan de belastingmaatregel er volgens de Raad van State voor zorgen dat het kabinet geld pompt in sectoren die er ondanks, of zelfs dankzij, de coronacrisis goed voor staan, terwijl andere branches het heel moeilijk hebben.

Bron: Accountancy Vanmorgen

Back To Top