Ga naar hoofdinhoud

Meeste werknemers in 2017 iets hoger netto loon

Bijna iedere werknemer gaat er in 2017 in nettoloon op vooruit, zo blijkt uit onderzoek van ADP. De procentueel grootste stijging geldt voor een brutosalaris van € 1.750 (0,75 % – € 11,- netto). Het minimumloon gaat inclusief de reguliere verhoging, netto € 15,- omhoog. Werknemers met een modaal salaris ontvangen € 3,- meer. Met anderhalf keer modaal stijgt het salaris met € 5,- met twee keer modaal € 10 per maand. De positieve ontwikkeling geldt echter niet voor iedereen. Veel ambtenaren ontvangen per januari 2017 minder netto salaris op hun bankrekening.

infographic-huishoudens-2017

Minder belasting door hogere korting

De netto salarissen stijgen licht omdat werknemers in 2017 iets minder belasting betalen. Het belastingtarief in de tweede en derde schijf stijgt weliswaar van 40,4% naar 40,8%, maar de meeste mensen profiteren van iets hogere heffingskortingen. De maximale arbeidskorting stijgt met € 120,- per jaar. Ook het afbouwtraject wijzigt. Hogere inkomens profiteren daarvan. Werknemers met een bruto salaris van drie keer modaal € ontvangen 28,- meer arbeidskorting per maand en gaan er netto € 21,- per maand op vooruit.

Tweeverdieners in 2017 beter uit

Inkomens tussen circa € 20.000 en € 67.000 per jaar hebben iets meer fiscaal voordeel van aftrekposten zoals de hypotheekrente. Dat komt door de stijging van de belastingtarieven in de tweede en derde schijf. Bij een hypotheek van € 250.000 met 3% hypotheekrente scheelt dit € 22,- per jaar. Voor inkomens die in het 52% tarief vallen, wordt de hypotheekrenteaftrek dit jaar 2%-punt beperkt. In de vierde schijf levert de hypotheekrenteaftrek daardoor € 28,- minder op.

Doordat de kinderopvangtoeslag stijgt, gaan gezinnen waarvan beide partners werken en de kinderen naar de kinderopvang gaan, er meer op vooruit dan vergelijkbare gezinnen waarbij één partner werkt. Doordat de niet werkende partner per jaar 145 euro minder heffingskorting krijgt uitbetaald. gaan zij er op jaarbasis op achteruit. Gezinnen met kinderen profiteren van een licht gestegen kinderbijslag.

Verschillen per sector

De meeste ambtenaren ontvangen per januari 2017 juist minder netto salaris. De voornaamste reden hiervan is de hogere pensioenpremie, die de hogere heffingskortingen niet kunnen compenseren.

Werknemers in de bouwsector zien hun netto salaris per vier weken licht stijgen. De grootste stijging is te zien bij het minimumloon, waar werknemers € 18,- meer gaan ontvangen.

Werknemers in de sector metaal en techniek betalen een lagere pensioenpremie, waar vooral werknemers met een salaris van € 5.000 bruto van profiteren.

Ook in de sector zorg en welzijn gaan alle werknemers er iets op vooruit. Werknemer met een modaal salaris ontvangen netto € 10,- meer loon. Dat is de grootste stijging vergeleken met de modale inkomens van andere onderzochte sectoren.

In de transportsector ontvangen nagenoeg alle werknemers een hoger nettoloon in 2017. Werknemers met een brutoloon tot en met € 4.000 per maand gaan € 1,- minder pensioenpremie betalen, terwijl ze daarboven juist € 7,- meer pensioenpremie per maand gaan betalen. Modale inkomens ontvangen € 8,- netto meer per maand, maar bij twee keer modaal stijgt het loon slechts € 1,- netto.

Netto loon ontwikkeling per sector

Berekeningen

ADP voerde berekeningen uit op basis van de belastingtarieven, pensioenpremies en andere premies en heffingen van 2017.

Bron: www.accontancyvanmorgen.nl

Back To Top