Ga naar hoofdinhoud

Krachtige groei werkgelegenheid mkb in 2015 en 2016

Het aantal werkenden in het mkb zal dit jaar met bijna 50.000 krachtig toenemen. Van dit aantal zijn 35.000 werknemers en 15.000 zelfstandigen. De groei van de werkgelegenheid in het grootbedrijf blijft dit jaar beperkt tot ongeveer 12.000 werkenden.

Een sterke afzetgroei van 3 procent is de motor achter de krachtige werkgelegenheidsgroei. In 2016 versnelt de werkgelegenheidsgroei in het mkb tot ruim 64.000 werkenden, waarbij de afzet van het mkb verder toeneemt met 3 procent.  Dit blijkt uit recente prognoses van onderzoeksbureau Panteia, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Versnelling werkgelegenheidsgroei in 2016

Bedrijven hebben bij het aantrekken van de economie eerst nog even gewacht met het aannemen van werknemers. De voortgaande afzetgroei in het mkb zal in 2016 tot een verdere versnelling van de werkgelegenheidsgroei leiden. Het aantal werkenden neemt in dat jaar toe met 64.000. Van dit aantal zijn 43.000 werknemers en 21.000 zelfstandigen. In het grootbedrijf (bedrijven met meer dan 250 werkenden) neemt de werkgelegenheid volgend jaar toe met 19.000.

Binnenlandse bestedingen motor achter sterkere groei mkb

Een sterke groei van de binnenlandse bestedingen is de motor achter de afzetgroei van het mkb. Dit maakt dat de werkgelegenheidsgroei minder kwetsbaar is voor tegenvallende ontwikkelingen in het buitenland, zoals de tegenvallende groei in opkomende landen.

Een sterk herstel van de woningmarkt en een groei van de uitgaven van consumenten vormen de basis voor de groei van de binnenlandse bestedingen. Hogere consumentenbestedingen komen onder meer tot uiting in een afzetgroei in de horeca van 3,25 procent, en in de detailhandel van circa 2 procent. De afzet in de groothandel neemt toe met bijna 3,5 procent.

Het herstel van de woningmarkt vertaalt zich dit jaar in een afzetgroei in de bouw van ruim 8 procent. Dit zijn allemaal sectoren met een sterk mkb-karakter. De groei van investeringen in ICT vertaalt zich in een afzetgroei voor de informatie- en communicatiesector met bijna 4 procent. De toegenomen bedrijvigheid in Nederland uit zich in een sterke afzetstijging van bijna 4,5 procent in de zakelijke dienstverlening, zoals onder andere bij de architecten- en ingenieursbureaus, marketingbureaus en uitzendbureaus.

Afzet en werkgelegenheid in grootbedrijf blijft achter

De afzet in het grootbedrijf blijft dit jaar met 2,5 procent behoorlijk achter in vergelijking met het mkb. Dit komt mede door een tegenvallende groei in de industrie. De chemie en financiële dienstverlening blijven in het bijzonder achter. Een tegenvallende afzetgroei en een gemiddeld hogere arbeidsproductiviteitsgroei in het grootbedrijf, maakt dat de werkgelegenheidsgroei in 2015 en 2016 relatief beperkt blijft in het grootbedrijf.

Korte toelichting

Tot het mkb worden bedrijven uit de marktsector gerekend tot 250 werkenden. Tot de marktsector worden alle sectoren uit de Nederlandse economie gerekend, met uitzondering van de delfstofwinning, verhuur- en exploitatie onroerend goed, zorgsector en de overheid.

Bron: Accountant.nl

Back To Top