Ga naar hoofdinhoud

De g-rekening blijft! Het depotstelsel is van de baan

De Belastingdienst heeft bekendgemaakt dat de invoering van het depotstelsel definitief van de baan is. Het voornemen bestond om de g-rekening te vervangen door het depotstelsel. De g-rekening blijft dus bestaan. Wel is het de bedoeling dat het g-rekeningenstelsel toekomstbestendig wordt gemaakt. 

Een g-rekening is een geblokkeerde bankrekening, waarop een deel van de factuur van een uitlener of onderaannemer kan worden gestort. Betaalt de uitlener of onderaannemer de loonheffingen of de btw – ter zake van haar medewerker die u heeft ingehuurd – niet, dan kan de Belastingdienst u als inlener of aannemer aansprakelijk stellen. Door het juiste percentage van de factuur over te maken naar een g-rekening kunt u deze aansprakelijkheid beperken en zelfs voorkomen (mits ook aan alle administratieve voorwaarden wordt voldaan). De uitlener of onderaannemer gebruikt de door u overgemaakte bedragen voor de betalingen aan de Belastingdienst.

Back To Top